Бърз заем от Вивус до 400лв. с 0% лихва!

За Вивус

Vivus.bg е търговска марка на „4 Финанс“ ЕООД, дружество с ЕИК 202393458, вписано в регистъра на Финансовите Институции към Българска Народна Банка под номер BGR00313. Адресът и седалището им на управление е гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, ет.14. Vivus е регистиран администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни ( КЗЛД ) с Удостоверение номер 371033.

Условия за кандидатстване за бърз кредит във Вивус

Общите условия на „4 Финанс“ ЕООД важат за всички кредити. Всяка кандидатура е обект на оценка на риска спрямо вътрешните правила на дружеството.

Всеки потребител трябва:

 • Да е над 19 годишна възраст.
 • Да има добро кредитно досие
 • Да докаже доходи, дори и те да не са от трудов договор
 • Да е български гражданин;
 • Да има валидна лична карта;
 • Да има банкова сметка на свое име.

Фирмата не начисляваме лихва по първия кредит на техен нов клиент до сумата от 400 лева. Лихвата за втори и всеки последващ кредит е 19 лева за всеки 100 лева главница за всеки 30 дни.

Продукти на фирмата:

 • Суми: от 50 до 1000лв. ( без лихва за всеки първи кредит до 400лв )
 • Период: от 15 до 30 дни.

Финансов пример

Финансов пример за кредит от Vivus: вземате кредит на стойност 200,00 (двеста) лева със срок на договора 30 (тридесет) дни. При лихва от 3,36 лева за всеки 100,00 (сто) лева, общият размер на лихвата за посочения период и сума са в размер на 6,73 лева. Общата сума за връщане е в размер на 206,73 лева, а годишният процент на разходите (ГПР) за финансовия пример – 49.6%

Вивус нямат скрити такси – не изискват такса за кандидатстване за кредит или за парични преводи.

Рефинансиране на кредит

Опцията за удължаване на срока на кредита е предоставена на клиентите им и също са обект на оценка на кредитоспособност. При възползване от тази опция се дължи такса за периода на удължаване, която трябва да бъде заплатена изцяло и предварително. Таксата не се включва към главницата на Вашият кредит.

Погасяване на кредита

Закъснели или неизвършени плащания: Неизплащане на кредита води до начисляване на наказателни лихви. Неплащане на Вашите задължения ще доведат до влошаване на Вашата кредитна история в Централния Кредитен Регистър на Българска Народна Банка. Влошената кредитната история води до ограничаване на достъпа до финансови продукти в бъдеще – потребителски, ипотечни, кредитни или лизингови продукти. Историята в Централния Кредитен Регистър се пази за срок от 5 години. При неспазване на задълженията по договора за кредит следват да се начислят следните суми: Наказателна лихва в размер на 0.66% върху сумата на главницата за всеки ден на закъснение. Ако фирмата не може да се свърже с Вас ще Ви изпратят писмо до адрес. Всички разходи, направени от нас за подготовка, изготвяне и изпращане ще бъдат прехвърлени към Вас.

Начин на получаване

 • Банкова сметка
 • Easypay
 • Офис на партньор

Vivus.bg Ви моли да обмислите внимателно финансовото си положение преди да кандидатствате за кредит. Ако имате нужда от съвет техните специалисти от Отдел „Обслужване на Клиенти“ ще Ви помогнат. Можете да ги откриете на 0700 45 010.

Връзка с Vivus

Телефон за контакт: 0700 45 010
Работно време: Понеделник – Петък 08:00–19:00
Сайт на фирмата: vivus.bg